Ονυχοπλαστική

Ονυχοπλαστική (προσθετική νυχιών) : 

Η ονυχοπλαστική (προσθετική νυχιών) είναι μία μέθοδος αποκατάστασης των νυχιών. Πραγματοποιείτε με αντιμυκητιακά προϊόντα και συνιστάται σε οποιοδήποτε πρόβλημα δυσμορφίας νυχιών. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι θαυμάσιο.

Στον τραυματισμό, την αποκόλληση, την μερική ή ολική αφαίρεση των νυχιών, κρίνετε απαραίτητο να εφαρμόζετε η ονυχοπλαστική ούτως ώστε να αποφεύγετε ο τραυματισμός της κοίτης που μπορεί να δημιουργήσει παραμορφώσεις.

Τα νύχια τροχίζονται με την τεχνική της φρέζας, χωρίς πόνο. Αφαιρούμε το πάσχων σημείο του νυχιού όταν αντιμετωπίζουμε μύκητες ή ονυχογρύπωση και δημιουργούμε με διάφορα υλικά (ανάλογα την περίπτωση) νέο νύχι το οποίο δείχνει φυσικό και όμορφο.