Ορθοπλαστική

Στην ορθοπλαστική τοποθετούμε στο μεσοδιάστημα των δακτύλων – σαν σφήνα – ένα σιλικονούχο επίθεμα που φέρνει το δάκτυλο στην ευθεία. Χρησιμοποιείται σε παθήσεις βλαίσου μέγα δακτύλου (κότσι), εφίππευσης δακτύλων και γαμψοδακτυλίας.

Η ορθοπλαστική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
Ατομική προσαρμοστικότητα και διαφορετική σκληρότητα για διαφορετικές προσαρμογές.

Σε μία πολύ προχωρημένη παραμόρφωση των δακτύλων, συχνά δεν αποφεύγεται η χειρουργική επέμβαση.

Εάν η παραμόρφωση των δακτύλων δεν είναι ακόμη πολύ έντονη, αντιμετωπίζεται με διορθωτική ορθοπλαστική με σιλικόνούχα επιθέματα.

Η διορθωτική ορθοπλαστική είναι μόνο μία διέξοδος ως προς την χειρουργική επέμβαση. Διορθώνει μόνον την θέση των δακτύλων χωρίς όμως να μπορεί να επιμηκύνει τους ήδη κοντούς τένοντες. Βοηθά στην απελευθέρωση από τους πόνους καθώς και στην πραγματική ανακούφιση από τις ενοχλήσεις των δακτύλων.

Τα ορθοπλαστικά επιθέματα, πλένονται και καθαρίζονται εύκολα με τα διάφορα μικροβιοκτόνα του εμπορίου.Μία παραμόρφωση των δακτύλων πολύ προχωρημένη συχνά δεν αποφεύγει την χειρουργική